Om mig

Jag var ekonomi- och personaladministratör på en statlig myndighet när jag förstod att det är kostar för mycket pengar om inte människor trivs på jobbet. Utan lust har man naturligtvis ingen energi. Ibland berodde otrivseln på förhållanden som borde vara enkla att rätta till, till exempel att de anställda inte kände sig sedda och uppskattade.

Jag skrev ett litet häfte på en lunchrast, kallade det ”Det sprider sig” och ritade små figurer på varje sida för att locka till läsning. Skriften handlade om hur enkelt det är att sprida en positiv attityd på jobbet. Du kan läsa häftet här om du klickar på det under ”Gullmays skrifter”.

Häftet spred sig verkligen, det är ute i nästa 200 000 ex. Jag har t ex ett tackbrev från statsminister Olof Palme och varför förstår du om du läser skriften.

Självklart är det likadant i samhället, att om inte vi människor har lust, tappar vi vår nödvändiga energi, vi blir utbrända och deprimerade. Det kostar väldigt mycket skattepengar.

Lösningen kan vara väldigt enkel i teorin. Det är svårare i verkligheten. Men om vi inte ens kommer ihåg hur enkelt det är i teorin…. då kan vi lätt trassla till det för oss… och det kan bli värre och värre tills vi kanske inte ens ser någon utväg.

Skrifterna har jag tänkt som ett underlag för samtal, kanske ett samtal med sig själv…. för svaren vad som är rätt för oss själva tror jag finns inom oss. Det är en spännande resa att lära känna sig själv så man kan vara trogen sig själv och de värderingar som man kanske upptäcker att man har.

Kanske kan vi hålla kontakten och ha en dialog på min gillasida på facebook: Gullmay Idman, föreläsare och författare. Kanske har du också några enkla teorier som kan hjälpa andra…. och vill sprida dessa?