Ditt livs regissör?

Ditt livs regissör?

Regissören i mitt liv

Har du tänkt på vilka som är din livs regissörer? Vem bestämmer innehållet i varje akt? Vem bestämmer hur varje akt ska sluta? Är det jag själv, eller är det min man eller min fru? Kanske anpassar jag mig mest efter hans arbetstider och hans intressen. Kanske anpassar jag mig mest efter min frus släktingar eller efter hennes sätt att uppfostra barnen. Vi försöker förändra varandra för att våra liv ska bli bättre. Om han inte drack så mycket, om han ville bry sig om mig lite mer, om han bara hjälpte till att städa ibland, om hon bara kunde vara nöjd med att sköta hemmet, om hon kunde hjälpa till med försörjningen, om hon bara inte gnällde så mycket. Vi försöker förändra andra människors teaterpjäser istället för vår egen.

Många orkar inte sätta de nödvändiga gränser som måste sättas för barnen när de är små och sedan anpassa och utvidga gränserna efterhand som de växer. Det kan innebära att föräldrarna låter sig styras av barnen långt efter det att de har flyttat hemifrån.

Vi är påverkade av släkt, vänner och arbetskamrater. Vi vågar inte alltid säga vår mening eller göra som vi vill, av rädsla för vad andra ska tycka. Det finns oskrivna regler. Det måste vara drink före maten och förrätt. Många kanske känner att de måste köpa märkeskläder för att deras vänner gör det. Vi ökar kraven på oss själva och gör det svårare att umgås. Vi orkar kanske inte. Det finns så mycket annat som ska hinnas med, jobbet, barnen, föreningen, de egna intressena…

Köp mina föredrag från